Bokskanner tar bort skuggor vid bindningen

rvn_polyon_theme rvn_polyon_theme_tv_1_2 rvn_polyon_theme_fwv_2_0