El-Kretsen är ett rikstäckande insamlings- och återvinningssystem för att hantera producentansvaret med insamlingssystem. I korthet kan man säga att alla produkter som används, oavsett det handlar om glödlampor, telefoner, kylskåp eller datorskärmar, förr eller senare kommer att tas ur bruk. Vi använder dem helt enkelt inte längre. De kan ha gått sönder, det finns inget behov av dem eller – det kanske vanligaste – det har kommit nya modeller som vi istället använder. Vad händer då med de gamla?

El-Kretsen – produkterna återvinns i ett kretslopp

Det bästa att göra med äldre produkter är att återvinna dem. Elektronik, plast, metall – i stort sett det mesta går att återvinna och återanvända. De ska inte hamna i naturen eller på sjöbotten. Och det är här El-Kretsen kommer in i bilden. För att finansiera ett system med återvinning och återanvändning i ett kretslopp krävs förstås pengar, Företag som är anslutna betalar en summa för varje kilo som sätts på marknaden. Det kallas producentansvar och är alltså ett system där anslutna företag medverkar till finansieringen av återvinningen av de produkter de säljer, eller “sätter på marknaden” som vi säger.

Lumigraph AB är anslutna och tar producentansvar

Naturligtvis är Lumigraph AB anslutna till El-Kretsen och tar därmed ansvar för de produkter som vi “sätter på marknaden”. Och det är vi stolta över. Vi vill ha en ren natur, friskt vatten och en luft som går att andas. För oss är det en självklarhet att ta ansvar för de produkter som vi “sätter på marknaden”.

Relaterat

Men det stannar inte där. Vi kan med stolthet berätta att vår leverantör HiTi Digital Inc som första tillverkare lanserar en helt ny generation fotopapper, från från toluen. Nya HiTi G2 började levereras ut på marknaden vid årsskiftet 2018/2019 för att ersätta den äldre generationen. Det nya fotopappret tillverkas dessutom i fabriker som drivs med solpaneler. Det är alltså ett miljövänligt fotopapper som numera används i fotoskrivarna från HiTi.