I den tyska delstaten Niedersachsen finns en vargstam som kartläggs med hjälp av Minox DTC 600. Peter Burkhardt leder projektet och placerar ut åtelkamerorna på platser där vargarna ofta samlas. Eftersom kamerorna filmar utan problem mitt i natten får Peter bra material för sitt arbete. Se en film om vargprojektet här: Mehrere Tiere gesichtet.