Grip GearGrip Gear är ett nytt och innovativt företag med spännande produkter för filmskapare. Sortimentet består av tillbehör för att ge mer liv i filmproduktioner. Smarta lösningar, enkla lösningar och framför allt: Inte speciellt dyra lösningar. Enkla konstruktioner som ändå är hållbara. Lätta att transportera då de inte är alltför skrymmande. Lätta att montera. Och lätta även i bemärkelsen lätta, dvs med låg vikt.

Grip Gear – en extra dimension i filmproduktionen

Tanken med produkterna från Grip Gear är att man inte ska behöva spränga budgeten för att få till exempel en snygg åkning. Denna typ av utrustning kan annars kosta väldigt mycket. Med exempelvis en Movie Maker från Grip Gear kan i princip vem som helst få till ett resultat som tidigare krävdes stor och dyr utrustning och en väldigt stor budget. Dessutom är till exempel Movie Maker enkel att bygga ut med extra delar. Man köper helt enkelt extra räls och monterar den på bara några sekunder och har därmed en camera slider i princip hur lång som helst.