Raynox RT6262S är en stepring utvecklad för den nya 4K-linsen Raynox HDP-7880ES. Design och konstruktion skiljer sig åt mellan olika kameror och somliga har ett mycket kort avstånd från det främre linselementet till filtergängans främsta position. Detta gör att det bakre linselementet på Raynox HDP-7880ES kan komma i kontakt med det främre linselementet på kameran och orsaka problem, i värsta fall orsaka skada. Problemet är aktuellt bland annat med kamerarmodellerna (status i november 2016):

  • Sony FDR-AX100/E
  • Sony HDR-CX900/E
  • Sony HXR-NX100
  • Sony PXW-70

Med stepringen Raynox RT6262S elimineras problemet och HDP-7880ES blir fullt kompatibel med alla de aktuella kamerorna.