Charlie Phillips jagar delfiner – med kamera. Han jagar delfiner bland annat för organisationen Whale and Dolphin Conservation som försöker skydda dem. Och för att få syn på dem ute på havet behöver man bra produkter, till exempel en Minox. Phillips skriver: “I can rest assured that if there is anything out on the wide blue yonder with a dorsal fin then these brilliant units with their very bright, clear and very sharp image, will find it. I’ve had them with me on full day research surveys and everyone (scientists, boat skippers and crew) that I have let have a shot of them have raved about them and it’s been difficult sometimes getting them back again !” och syftar på den fantastiska marinkikaren BN 7×50 DCM. Men phillips använder även den kompakta tybkikaren MD 50 och den makalösa megakikaren BL 15 x 56 i sin djurvänliga jakt.

Läs mer: Minox Marvels…