Man kan ju lätt tro att det handlar om filmerna Baywatch eller Hajen, men det handlar faktiskt om den marina kikaren Minox BN 7×50 C. I en specialutgåva har Minox levererat den vattentätade kikaren till DLRG, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, som i Sverige motsvarar Svenska Livräddningssällskapet.

Inte Baywatch eller Hajen

Se en film med Minox BN 7×50 C, DLRG Edition. Tyvärr är det inte samma dramatik som i Hajen och ingen slow-motion som i Baywatch. Istället handlar det om livräddning.