Greenbull C0-PRO cablecam är lösning då man inte kan eller får använda en drönare. Ibland är det av säkerhetsskäl, ibland är det väderförhållanden. Oavsett vilket så ger en s k cablecam en mjuk och fin åkning med kameran. Resultatet är inte helt olikt en kameraslider, då kameran rör sig genom en scen.

Cablecam – rakt igenom scenen

Principen är enkel. Kameran sätts på en vagn som i sin tur sitter upphängd på en lina. Linan är spänd mellan två punkter i miljön som ska filmas. Vagnen är motoriserad och styrs av operatören via en fjärrkontroll. Med den här lösningen kan man alltså filma “rakt igenom” en scen, utan att säkerheten äventyras. Scenen går naturligtvis att filma med drönare, men då med betydligt mycket lägre säkerhet.